J. Rostedt Oy // Pakkovärähtelyanimaatiot

Koneiden ja rakenneosien käynninaikainen liikkuminen on ilmiö, jota on mahdoton paljain silmin havaita. Jos esimerkiksi rakenteessa on suuria muodonmuutoksia ja väsymiselle alttiita kohtia, voidaan apuna käyttää pakkovärähtelyanimaatiota. Sillä voidaan kuvata haluttujen rakenteiden värähdysmuodot haluttuilta taajuuksilta. Värähtelyanimaatiosta voidaan havaita rakenteiden todellinen liikkuminen ja esimerkiksi osien liitosten ja rakenteiden joustavuus on helppo mieltää animaation avulla. Tarkasteltava kappale jaetaan mittauspisteisiin, joista mittaukset tehdään. Animaatio kertoo mittauspisteiden liikkeet toisiinsa nähden.

Esimerkkinä iso boxer kompressori, teho 3.6 MW.
Copyright © J. Rostedt Oy 2006.